MH12, MH16 MCKNR/L 3 - Modular Boring Bar Head Negative 80 Degree Diamond, 15 Degree Lead, Coolant Thru, CNM_ Inserts ID 2029-

Part Number: 2029-
MH12, MH16 MCKNR/L 3 - Modular Boring Bar Head Negative 80 Degree Diamond, 15 Degree Lead, Coolant Thru, CNM_ Inserts ID 2029-
MH12, MH16 MCKNR/L 3 - Modular Boring Bar Head Negative 80 Degree Diamond, 15 Degree Lead, Coolant Thru, CNM_ Inserts ID 2029-
Your Price: $230.93CAD
Availabilty: In Stock
MH12, MH16 MCKNR/L 3 - Modular Boring Bar Head Negative 80 Degree Diamond, 15 Degree Lead, Coolant Thru, CNM_ Inserts ID 2029-

*

Ship To:

*Add new shipping info at checkout
MH12, MH16 MCKNR/L 3 - Modular Boring Bar Head Negative 80 Degree Diamond, 15 Degree Lead, Coolant Thru, CNM_ Inserts ID 2029-

MH12, MH16 MCKNR/L 3 - Modular Boring Bar Head Negative 80 Degree Diamond, 15 Degree Lead, Coolant Thru, CNM_ Inserts ID 2029-

Related Items

Recently Viewed Items